Výsledek kvízu -

Váš dominantní povahový profil je „C“.

Jste typ člověka, který je uzavřený a orientovaný na úkoly.

Slova, která Vás charakterizují:Citlivý, Cílevědomý, Ctižádostivý.
Vaše životní filozofie:Být svědomitým, poctivým a pracovat dle plánu.
Vaše základní potřeby jsou:Kvalitní odpovědi, Hodnota, Dokonalost (máte rádi, když máte pravdu).

Rádi pečlivě plánujete své činnosti a pak pracujete podle plánu. Neradi děláte chyby a nemáte rádi náhlé změny proti plánu. Stanovujte si cíle dlouhodobé, protože tam budete mít možnost zjistit co nejvíce informací o dané věci (ušetříte se zbytečných chyb) a uplatníte zde svoji dovednost naplánovat jednotlivé činnosti. Navíc oceníte budoucí odměnu, i když je v dlouhodobém horizontu.

  •  Proč funguje model lidského chování DISC?
  •  Proč využívat zrovna model DISC?
  •  Proč je důležité dnes umět používat model DISC v praxi?
  •  Proč ostatní lidi zajímá model DISC?
  •  Proč už zde není více podrobnějších informací o modelu DISC?

Odpovědi na výše uvedené otázky a mnoho dalších informací týkajících se popisů a rozborů povahových profilů DISC naleznete v informační sekci.

Stiskněte tlačítko níže a vstupte do informační sekce, kde jsou pro Vás zcela ZDARMA připravena videa spolu s E-bookem, která zábavně a přehledně popisují a rozebírají základní rozdělení a orientace lidí podle modelu DISC i jednotlivé povahové profily.

Vice informací