Výsledek kvízu -

Váš dominantní povahový profil je „I“. Jste typ člověka, který je otevřený a orientovaný na lidi.
Slova, která Vás charakterizují: Inspirující, Impulsivní, Iniciativní.
Vaše životní filozofie: Přesvědčit ostatní o jejich způsobu myšlení.
Vaše základní potřeby jsou:Uznání, Pochvala, Obliba (být středem pozornosti a bavit se životem).
Chcete, aby Vaše práce byla spíše zábavou než nudou svázanou tisíce pravidly a nařízeními. Stanovujte si krátkodobé cíle spojené s okamžitou odměnou. Jinak se začnete nudit a vyhledávat nové vzrušující cíle (původní cíle zůstanou jen ideou). Milujete zábavu, uvolněnou atmosféru a lidi, kteří naslouchají.
  • Koho může model DISC ovlivnit?
  • Kdo model lidského chování DISC vymyslel?
  • Koho dnes zajímají informace o modelu DISC?
  • Kdo model DISC využívá v praxi?
  • Koho můžete inspirovat a ovlivnit znalostmi a dovednostmi modelu DISC?
Odpovědi na výše uvedené otázky a mnoho dalších informací týkajících se popisů a rozborů povahových profilů DISC naleznete v informační sekci. Stiskněte tlačítko níže a vstupte do informační sekce, kde jsou pro Vás zcela ZDARMA připravena videa spolu s E-bookem, která zábavně a přehledně popisují a rozebírají základní rozdělení a orientace lidí podle modelu DISC i jednotlivé povahové profily.
Vice informací